dd
sds

"בלדה לאשה" – בעקבות משוררות בת"א

סיור מרגש ומרתק בעקבותיהן של ארבע משוררות – לאה גולדברג, יונה וולך, תרצה אתר ורחל בלובשטיין (רחל המשוררת) – מהגדולות שחיו פעלו ויצרו בנוף התרבות הישראלית ובתל-אביב.

במהלך הסיור נבדוק את ההקשרים המרתקים בין הנשים היוצרות לבין עצמן, בין סיפורי חייהן ליצירתן ובינן לבין העיר הגדולה. כל זאת בין פינות חבויות וגנים סמויים באזור הבלתי מטוייל כמעט שבין כיכר אתרים לכיכר לונדון.

למידע והזמנות

בטלפון

צפריר – 052-8726441
רענן – 052-4670967

בדואר אלקטרוני

צפריר – tcorcia@gmail.com
רענן – raananlv@gmal.com